นโยบายความเป็นส่วนตัวและทางธุรกิจ (Privacy and Business Policy)

นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

     บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”), ตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย (ต่อไปนี้ เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) และคำนึงอยู่เสมอว่าการควบคุมจัดการอย่างเหมาะสม เป็นหน้าที่ของเรา ดังนั้น เพื่อที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการปกป้องรักษาไว้อย่างดี บริษัท จึงได้กำหนดและปฏิบัติตามนโยบายปกป้องรักษาความลับส่วนบุคคล (Privacy Policy) ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย
  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อาศัย อีเมล เป็นต้น
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การเข้าใช้เว็บไซต์ และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่บริษัทเก็บข้อมูล
  1. เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และเพื่อการอื่นที่จำเป็นภายใต้กฎหมาย
  2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ลูกค้าเลือกให้ความยินยอมไว
   • เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
   • เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
 3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้
 4. ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ
  ลูกค้ามีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวลูกค้าได้ หากลูกค้าเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง lavitathailand@gmail.com

  นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. เงื่อนไขการส่งสินค้า ภายใน 3-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัท ผู้ให้บริการขนส่ง หรือพื้นที่จัดส่งสินค้าหลังจากชำระค่าสินค้า
  2. หลังจากชำระค่าสินค้า และยังไม่ได้รับสินค้าเกิน 10วัน กรุณาติดต่อมาทาง Line @lavitta หรือ โทร. 099-232-5553

  นโยบายการรับคืนสินค้า

  เงื่อนไขการรับคืนสินค้า แบ่งรายละเอียดตามสาเหตุดังนี้

  1. ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้า ผิดขนาด หรือผิดรายการให้ผู้ซื้อ
  2. สินค้ามีลักษณะไม่ตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้กับกล่องของสินค้า
  3. สินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือ หมดอายุ จนไม่สามารถใช้งานได้
  4. สินค้าชำรุด หรือสูญหายจากการขนส่ง
  5. ผู้ซื้อเกิดอาการแพ้ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์


  วิธีการเปลี่ยน/คืน สินค้า

  1. แจ้งสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าทุกกรณีข้างต้น พร้อมรูปภาพ/วิดีโอของสินค้า ที่สามารถเห็นปัญหาของสินค้าได้แบบชัดเจน ***เฉพาะกรณีข้อ 5 รบกวนแนบรูปถ่ายอาการแพ้ หรือใบรับรองแพทย์ ส่งมาที่  LINE ID: @lavitta
  2. เจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่อง จะแจ้งข้อมูลรายละเอียด และขั้นตอนการเปลี่ยน/คืน สินค้า ให้ทราบภายใน 24 ชม.
  3. หากบริษัทฯ สรุปได้ว่าความเสียหายที่ได้รับการแจ้ง เป็นความรับผิดชอบของบริษัท  จะจัดส่งสินค้าใหม่หรือโอนคืนเงินค่าสินค้า (ในกรณีไม่มีสินค้าเปลี่ยนคืนให้ได้) ภายใน 7 วันทำการ

  *** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าคืนทุกกรณีดังนี้

  – ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวสินค้า (ยกเว้นเฉพาะกรณีมีอาการแพ้)
  – ลูกค้าต้องการเปลี่ยนรายการ หรือสั่งซื้อผิดรายการ ซึ่งทางร้านได้จัดสินค้าถูกต้องตามคำสั่งซื้อแล้ว

จัดทำนโยบายโดย La Vitta (www.lavittathailand.com)